Aktuell informasjon om coronaviruset • Les mer her

Verda og vi: Kari Veiteberg

2D

Friday, November 29, 2019 20:00

finishes about 22:00

Trivselshagen

Kultursalen

Omtale

"Glimt av håp?"

Kari Veiteberg er utdanna cand. theol. frå Det teologiske fakultet
ved Universitetet i Oslo, og blei ordinert prest i 1989.  Ho har og
studert teatervitskap og har doktorgrad frå Det teologiske fakultet i
Oslo.  


Hausten 2017 vart Kari Veiteberg, som første kvinne, vald til ny
Oslo-biskop av Kyrkjerådet. Ho kom då frå jobben som prest ved
Bymisjonssenteret Tøyenkirken, der ho arbeidde frå 2000 til 2009 og frå
2013 til desember 2017.  


Kari Veiteberg har gitt ut fleire bøker og artiklar om teologiske
spørsmål, mellom andre Kvinner i Bibelen (1995), Evas døtrer (2001) og
Et portrett (2013). Ho har også halde fleire andaktar og preiker på
radio og TV, og delteke i debattar og samtalar.