Aktuell informasjon om coronaviruset • Les mer her

Man er først og fremst et menneske - et vitnesbyrd.

2D

Monday, November 25, 2019 19:00

finishes about 20:30

Otta Kulturhus

Otta Kulturhus

Omtale

Dagtid 13.00-16.00:


"Voksne som ser - en annerledes fagdag om seksuelle overgrep"Velkommen til en annerledes fagdag om seksuelle overgrep. 


Fagdagen åpner med et foredrag utviklet av Marianne Finstad og Gro Harestad som er tilknyttet Landsforeningen mot seksuelle overgrep. Varighet: ca 60 min.Foredraget gir innblikk i overgrepsproblematikken og hvordan man i arbeid med barn og unge kan være trygge voksne som ser. Deretter spilles dokumentarforestillingen "Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd". Varighet: 45 min.Fagdagen avsluttes med ettersnakk hvor tilknyttede fagfolk og kunstnere i prosjektet deltar. Varighet: ca 30 min.


Målgruppe


- Faggrupper som arbeider med overgrepsutsatte


- Faggrupper som arbeider med barn og unge voksne


- Studenter ved universitet og høgskoler


- AllmennhetenMålsetting


- Forebygging av seksuelle overgrep.


- Kompetanseheving i helse- og undervisningssektor, og blant studenter.


- Stor grad av samarbeid mellom fagpersonell og erfaringskonsulenter i prosjektet.


- Gjøre samfunnet tryggere i samtale og samhandling om overgrepstematikken.Om forestillingen;


I et rom står det en to kvinner og en mann. Tilsynelatende helt vanlige; kanskje går de skole eller er i jobb, kanskje er de samfunnsengasjert eller interessert i fotball. 


Under huden er det noe mer. En bakgrunn som han eller hun har til felles med mange, mange andre.


"Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd" er en dokumentarforestilling som speiler refleksjoner i møtet med tre informanter som ble utsatt for overgrep i barne og ungdomsårene. Det er en forestilling om hemmeligheter som ikke lengre er hemmelige, og menneskene som ble berørt.


I løpet av 45 minutter blir vi kjent med tre ulike individer. Tre skuespillere arbeider mot å gi en innsikt i disse. De sjonglerer mellom ulike roller med mål om å danne en forståelse for tre liv.Produsert av Aimée Kaspersen Produksjoner


Konsept, manus, regi: Aimée Kaspersen


Skjønnlitterære deler i manus: Jan Arild Gundersen


Komponist: Egil Stenhaug StrandSkuespillere: Sindre Karlsholm/Jon Vegard Hovdal, Lisa Thun/Gunhild Hjertaas og Siri Schnell Juvik/Emilie Mordal.Nedre aldersgrense 14 årKveldstid:


 "Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd". 


I et rom står det en to kvinner og en mann. Tilsynelatende helt vanlige; kanskje går de skole eller er i jobb, kanskje er de samfunnsengasjert eller interessert i fotball. 


Under huden er det noe mer. En bakgrunn som han eller hun har til felles med mange, mange andre.


"Man er først og fremst menneske - et vitnesbyrd" er en dokumentarforestilling som speiler refleksjoner i møtet med tre informanter som ble utsatt for overgrep i barne og ungdomsårene. Det er en forestilling om hemmeligheter som ikke lengre er hemmelige, og menneskene som ble berørt.


I løpet av 45 minutter blir vi kjent med tre ulike individer. Tre skuespillere arbeider mot å gi en innsikt i disse. De sjonglerer mellom ulike roller med mål om å danne en forståelse for tre liv.Etter forestillingen arrangeres det ettersnakk med fagfolk og kunstnere.Produsert av Aimée Kaspersen Produksjoner


Konsept, manus, regi: Aimée Kaspersen


Skjønnlitterære deler i manus: Jan Arild Gundersen


Komponist: Egil Stenhaug Strand


Skuespillere: Sindre Karlsholm/Jon Vegard Hovdal, Lisa Thun/Gunhild Hjertaas og Siri Schnell Juvik/Emilie Mordal.Et samarbeidsprosjekt mellom scenekunstner Aimée Kaspersen og Landsforening mot seksuelle overgrep.Fra 14 år og oppover