Kirkevalget 2019

2D

Sunday, September 8, 2019 15:00

finishes about 18:00

Gjerdrum Kulturhus

Vestbystua

Omtale

Kirkevalget 2019 holdes samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer 8. og 9. september 2019.


Du kan forhåndsstemme i tiden fra 10. august til 6. september. Vil du stemme i et annet sokn enn der du bor, må du gjøre det innen 2. september.


Les mer på Kirkevalget og på facebook.