Few left

Ingebjørg Bratland

Saturday, August 3, 2019 21:00

finishes about 22:30

FESTSPILLENE I ELVERUM

Festsalen

Omtale

Ingebjørg Bratland er kjent for sin stemme, unike sangteknikk og formidlingsevne.

Det er et stort spenn i Ingebjørg Bratland sin musikk. Med rot i folkemusikken, har hun frem til i dag beveget seg over et bredt musikalsk spekter som viser, pop, jazz og elektronisk.